Beste mensen,

Met veel plezier kijken wij terug op een mooi jaar waarin voor de tweede keer het Aardenburgse Kunstenfestival plaats vond. Dankzij de inzet van heel veel enthousiaste vrijwilligers, de royale medewerking van locatiehouders en de gemeente Sluis, de financiële ondersteuning van belangrijke cultuurfondsen, gemeente, provincie en bedrijven is het een geslaagd festival geworden. Dank aan allen daarvoor!

De eerste stappen op weg naar de derde editie van het kunstenfestival zijn al weer gezet. Het plan is om in de zomer van 2021 weer een mooi kunstenfestival te vieren met fantastische kunst en een aantrekkelijk randprogramma. Bij de opzet zullen de ervaringen van de twee voorgaande edities worden meegenomen. Ons doel is en blijft om met onderscheidende kunst veel mensen naar Aardenburg te trekken en door dit samen te organiseren de onderlinge banden en daarmee de leefbaarheid in Aardenburg te versterken.

We hopen ook voor het volgende kunstenfestival weer op de inzet van jullie te mogen rekenen. De vele positieve reacties na de afgelopen zomer geven ons het vertrouwen dat dat gaat lukken. We hebben het bestuur inmiddels kunnen versterken en zijn bezig een duidelijke organisatiestructuur op te zetten.

Komend voorjaar denken wij de plannen voor 2021 bekend te kunnen maken. We zullen u daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Wij wensen wij u een gelukkig en gezond 2020 met een Kunstenfestival Aardenburg-perspectief voor 2021!

Namens de Stichting Aardenburg Kunstenfestival
Carlien de Backere, Krysia Jongsma, Theo Calus, Frank Neefs, Peter Hofstede en Willem de Stigter