De eerste nieuwsbrief voor iedereen die bij het Kunstenfestival Aardenbrug 2021 is betrokken.

KFAtijden in CORONAtijden
Het bestuur van het Kunstenfestival Aardenburg (KFA) is al weer doende om het KFA 2021 vorm te geven. Wie geeft het kunstgedeelte vorm, wie zorgt er voor de centen en wie gaat wat wanneer van alles regelen. In deze nieuwsbrief lezen jullie daar meer over.
Net als heel Nederland en België (dan wel de hele wereld) is overvallen door de Coronapandemie. Nu we van de eerste schrik lijken te zijn bekomen is het wel duidelijk dat we aan het werk moeten om er voor te zorgen dat KFA 2021 nog mooier wordt dan de festivals van 2017 en 2019.

Evaluatie KFA 2019
In december hebben we tijdens een bijeenkomst in de Schuurkerk van de Doopsgezinde gemeente teruggekeken op het festival van 2019.
We kunnen terugkijken op een geslaagde tweede editie van het KFA. Het wordt een tweejaarlijks terugkerend festival (of mooier een Biënnale). De samenwerking tussen Aardenburg (NL) en Middelburg (B) is zo goed bevallen dat het ook in 2021 het een gezamenlijk grens-ontkennend project wordt. De lijst met punten van alles dat er beter kan wordt ter harte genomen en in 2021 zullen we een kwalitatief hoogwaardig festival neerzetten.

KFA 2021
Het bestuur heeft een aantal keren overlegd en is heel blij jullie te kunnen melden dat de curatoren van het volgende kunstenfestival Sofie van de Velde en Jason Poirier dit Caulier zullen zijn. Samen met projectleider Mathias Swings zullen zij er voor zorgen dat er bijzondere kunst van hoge kwaliteit getoond zal worden en dat alle organisatorisch zaken soepel verlopen.
Sofie en Jason werken vanuit Antwerpen. Ze zijn internationaal opererende galeriehouders die het gewend zijn om exposities in te richten en te organiseren.
Op de website van hun galerie staat:
“PLUS-ONE Gallery is een galerie voor hedendaagse kunst die een mix van Belgische en internationale kunstenaars vertegenwoordigt en tentoonstelt. De naam “+1” staat voor “meer”: we streven naar meer openheid voor samenwerking, meer transparantie, meer Antwerpen, meer avontuur en langetermijndenken. We willen sterke relaties aangaan met kunstenaars, verzamelaars, instituten en andere galeries. Samen willen we afstappen van een conventioneel concurrentiegericht galeriemodel en samenwerkingen creëren met de focus op gedeelde kansen en netwerken”
Wie een indruk wil krijgen van de activiteiten van Sofie en Jason kunnen op de onderstaande sites kijken. Laat de pagina’s vertalen, dat zal makkelijker lezen.
https://www.plus-one.be/about
https://sofievandevelde.be/vision

Sofie kent Aardenburg heel goed omdat haar ouders hier een tweede woning bezitten. Zij heeft met haar ouders heel wat tijd in de streek hebben doorgebracht. Voor Sofie een extra reden om van het festival 2021 iets bijzonders te maken.
Sofie en Jason hebben in Aardenburg en Middelburg en omgeving rondgekeken naar geschikte locaties. In de komende maanden wordt er een keuze gemaakt en overleggen we met de eigenaren van die locaties of men mee wil werken. Gelet op de vorige festivals moet dat geen probleem zijn.

Naast de kunst is het van belang dat we ook alles kunnen organiseren, communiceren en betalen.
Voor het organiseren zijn we afhankelijk van de vrijwilligers. Het bestuur hoopt natuurlijk weer op onze vaste groep vrijwilligers te kunnen rekenen en wie weet zijn er nog anderen die mee willen werken. Onze groep vrijwilligers willen we in augustus (post Corona ?) een uitstap aanbieden, maar daarover in een volgende nieuwsbrief meer.
Voor de communicatie werken we samen met Matthias. Die heeft veel ervaring en contacten zodat meer mensen nieuwgierig gemaakt worden om naar het Kunstenfestival Aardenburg komen.
Voor het betalen zijn we uiteraard afhankelijk van onze subsidiegevers en sponsoren. Het bestuur is hier al mee bezig en wil hier voor de zomer aanvragen indienen om eind van dit jaar duidelijk te hebben of onze mooie plannen ook betaald kunnen worden.

Organisatie KFA
Het kunstenfestival Aardenburg draait op vrijwilligers. Zonder de tomeloze inzet van vrijwilligers geen KFA. Vrijwilligers die op heel veel verschillende manieren hun ervaring en vaardigheden meebrengen om in 2021 voor de derde keer het KFA tot een succes te maken. Vrijwilligers uit de hele streek en dus ook in grens-ontkennende zin! Het bestuur bestaat uit bekende en nieuwe gezichten. Frank Neefs en Peter Hofstede zijn de nieuwe bestuursleden. Samen met de “oude” bestuursleden en alle vrijwilligers uit de streek maken we er een mooi kunstenfestival Aardenburg 2021 van.

De komende tijd zullen we iedereen op de hoogte houden van onze activiteiten middels informatiebrieven.
In deze Corona omstandigheden zijn er natuurlijk andere zaken belangrijker dan ons KFA en is het belangrijk goed voor elkaar te zorgen en te hopen dat we allemaal goed uit deze epidemie komen.

Hartelijke groet,
Het bestuur van KFA, Carlien de Backere, Krysia Jongsma, Willem de Stigter, Theo Calus, Frank Neefs en Peter Hofstede.