Met steun van de Rabobank werkt het bestuur van het Kunstenfestival Aardenburg aan het verder ontwikkelen van onze visie voor de langere termijn. Zelfs voor KFA2022 volgende zomer van start gaat, moeten we aan de toekomst denken. De Rabobank betaalt de ondersteuning in de persoon van Daniel Klijn van Bureau BRUG8 uit Rotterdam, gespecialiseerd in het ondersteunen van vrijwilligersorganisaties. Meestal zijn dat voetbalverenigingen en Daniel is blij dat hij nu een hele andere tak van sport mag begeleiden.