Maartje Korstanje - Foto Roger Meij - Thumb

De kunstenaarspraktijk van @maartjekorstanje wordt gedreven door een sterk besef van de eindigheid van het leven en de omgang met dit besef. Als verval en aftakeling hun intrede doen, verschijnt ook de schoonheid en onschendbaarheid ervan ten tonele. De aandacht is gericht op de spanning tussen groei en verval; zowel in de natuurlijke wereld als in de artificiële wereld, maar voornamelijk in het grensgebied waar beide werelden elkaar ontmoeten.

Foto Roger Meij

Meer over Maartje Korstanje | Overzicht kunstenaars KFA22