Philip Aguirre y Otegui - Portret

@philipaguirreyotegui maakt sculpturen, installaties, schilderijen, etsen en collages. Zijn werk heeft een sterk humanistisch karakter en snijdt thema’s aan zoals migratie, vervolging, macht en blind nationalisme. Zijn artistiek engagement vloeit voort uit het leed dat zijn familie meemaakte door geweld van extreemrechtse regimes. Tijdens de Spaanse Burgeroorlog vluchtten zijn voorvaderen uit het Baskenland na de bombardementen op Guernica. Ook zijn familie aan moeders zijde werd niet gespaard van de gruwel. Langdurige reizen in Afrika en Zuid-Amerika hebben Aguirres kunstenaarschap eveneens sterk beïnvloed en bepaald. Hij kwam er in contact met geweld en sociaal onrecht, en deze sterke visuele prikkels lieten hem niet meer los. – Foto Kaat Pype

Meer over Philip Aguirre y Otegui | Overzicht kunstenaars KFA22