Anya Janssen

Locatie 1: Voormalige Gemeentehuis

In series schilderijen en tekeningen onderzoekt Anya Janssen altijd aspecten van ons menszijn. In ‘The House’ (vanaf 2013) verbindt zij dat met de geschiedenis van een landgoed bij haar woonplaats Arnhem. De eerste bewoners waren leden van een welvarende familie. Vervolgens werd het een klooster voor de ‘Zusters van Liefde’, om daarna dienst te doen als hoofdkwartier voor de SS. Uiteindelijk werd de villa vernietigd door een bombardement. Janssen concentreert zich op de geschiedenis van deze plek vanuit de gedachte dat herinneringen en gebeurtenissen blijven rondwaren op fysieke locaties. Ze wil opeenvolgende voorvallen niet chronologisch beschrijven, maar ziet ze gelijktijdig verschijnen op de plaats zelf. Daarmee verbeeldt zij tijd als iets waarin verleden, heden en toekomst samenvallen.

Janssen beschrijft al schilderend de wijze waarop er met iedere nieuwe bewonersgroep een betekenislaag over de waar te nemen werkelijkheid valt. Gedachten van schoonheid, geweld en verval worden geprojecteerd op levenloze objecten. Die raken ‘bezield’ en getuigen op hun wijze van menselijkheid.

Website kunstenaar