Gregory Green

Locatie 7: Schuur Wijffels

Gregory Green maakt sinds de jaren 80 van vorige eeuw werk waarin hij de verhouding tussen individu en samenleving op scherp stelt. Hij gaat in op het gegeven dat er mensen zijn die de grens overgaan van wat je zou mogen doen of laten om veranderingen te bewerkstelligen. Is geweld gerechtvaardigd en onder welke voorwaarden? Of mag geweld nooit een optie zijn? Hoe verhoudt zich het gebruik van geweld door een individu tot dat van een samenleving die leger of politie inzet? Kun je met geweldloze middelen de veranderingen bewerkstelligen die je beoogt? In hoeverre worden technologie en communicatie gebruikt door machthebbers om burgers in het gareel te houden?

Een intrigerend onderdeel van het werk van Green zijn de ‘Worktables’. Hij neemt je als het ware mee naar een plek waar iemand bezig is een bom te maken. Daar blijkt niet veel meer voor nodig te zijn dan allerlei zaken die je in gewone winkels kunt verkrijgen en een handleiding die je van internet plukt. In de rommel op tafel en op de vloer vertoont zich een beeld van iemand. Een terrorist komt akelig dichtbij…

Bruikleen gemeente Vlissingen

Website kunstenaar