Hajo Hoffmann

Locatie: Voormalige Gemeentehuis

De mens en zijn of haar plaats in de wereld is het Leitmotiv in het werk van Hajo Hoffmann. Hij zoekt, soms letterlijk, naar sporen. Van zichzelf, van zijn familiegeschiedenis, maar ook naar sporen van historische gebeurtenissen en hun invloed op de wereldgeschiedenis, op plaatsen en op mensen. Hij stelt zich steeds weer de vraag: wat doet dit met ons? Leren we van de geschiedenis? Onder het thema ‘Spurensicherung’ legt hij sporen vast van de effecten van beide Wereldoorlogen op mensen, met name op wie er zelf geen directe rol in speelden: vrouwen en kinderen.

In zijn werk verzamelt Hoffmann beelden uit heden en verleden en combineert ze met eigen fotografie tot rijke verzamelingen die verbindingen leggen tussen mensen en gebeurtenissen. In, door en onder die verbindingen speelt voortdurend de vraag: welke waarden hebben we? Hoe verhouden die zich tot onze verlangens, dromen en idealen? Als toeschouwer kun je daarop ingaan door het stellen van vragen aan je eigen geschiedenis. Reflectie leidt tot plaatsbepaling.

Website kunstenaar