Kobe De Peuter

Locatie 6: Freemen Gallery

Tien jaar lang schilderde Kobe De Peuter mensen die zich bewegen in en tussen werelden van glas en staal. Dat sluit aan bij zijn achtergrond als scenarist en regisseur van korte films. Door het geraffineerde suggereren van weerspiegelingen ontpopten zijn ruimtes zich als plekken waarin je je houvast verliest. Een wereld die zowel schijn als werkelijkheid is. De mens wordt bepaald door de wereld die hij schiep.

Het waarnemen zelf speelt een grote rol in het werk van De Peuter. Hij bouwt de laatste jaren zijn schilderijen op uit impressionistische toetsen die tegelijkertijd de associatie wekken van digitale structuren. Zo verbeeldt hij dat veel van wat wij zien en wat wij denken te begrijpen ontleend is aan indirecte waarnemingen, de pixels van het beeldscherm. Dat voegt een extra dimensie toe aan het idee van een artificiële werkelijkheid waarvan de contouren al in het door De Peuter bewonderde Brave New World van Aldous Huxley werden geschetst. Een van zijn favoriete citaten uit het werk van Huxley is: “The more we know the more fantastic the world becomes and the profounder the surrounding darkness.”

Website kunstenaar