Guy Mees

‘Verloren ruimte’ (1979)
Rood en metalig bordeaux-kleurig papier, 76 x 266 cm

°1935
Van alle meesters van het bijna-niets is Guy Mees de grootste, zo wordt gezegd, en zijn Verloren ruimtes roepen een afwezige wereld op die in al zijn glorie straalt als de zekere terugkomst van de verre geliefde, het ochtendgloren of een nieuwe lente. Niets wordt hier nog gezegd, dan een dansant uitsparen, een precies verzwijgen of een lichtjes aanduiden, dat ons ademruimte schenkt en verse beweegredenen.

Locatie
Freemen Gallery
Markstraat, Aardenburg

Website

 

Tentoongestelde werken