Leendert Van Accoleyen

‘De confrontatie’ (2017)
Foto: Ann D’Haens

°1991
Deze beeldhouwer lijkt de wereld te bestormen. Ook hier moet alles omhoog, de hoogte in en weg van de grond: zware balken of stenen, grote piepschuimen blokken. Schorende latten worden samengebonden met heel dun touw, schuin omhooggetilde balken worden op hun plaats gehouden door dikker touw. De dingen hebben wielen om ze te kunnen verplaatsen. Grote wielen van gips, kleine rollende metalen hulzen. Zelfgemaakte kachels brengen een bromtoon voort terwijl de hen voedende, staande houten latten onzichtbaar korter worden. De dingen worden verplaatst, gesleept, opgetild en tot een tijdelijk zweven gebracht. Alsof de natuur zelf aan het denken gaat en deze jongeman gebruikt om tot nieuwe constellaties te komen.

Verbluffend. Ons lokkend in een ademloos kijken.

Locatie
Weide aan het eind van de Sint-Bavostraat, Aardenburg

Sint Baafskerk
Sint-Bavostraat, Aardenburg

Website