Walter Swennen

‘Pelure de banane’ (1984)
Foto: Bedrich Eisenhoet

°1946
De poëtica van Swennen werd door hemzelf lapidair verwoord in de zin: ‘Les écouteurs ne font pas la musique’ (de koptelefoon en de toehoorders creëren niets). Dit betekent dat een kunstwerk niet hoeft te worden begrepen en geen ontroering dient op te roepen. Het kunstwerk hoeft helemaal niets. Het dankt zijn status aan het feit dat het is gemaakt door een kunstenaar. In schilderkunstige zin betekent dit, dat het doel van het schilderen er louter in bestaat een schilderij te maken. En dat de kunstenaar vrij is.

Locatie
Sint Baafskerk
Sint-Bavostraat, Aardenburg

Website