Nieuwsbrief april 2020

De eerste nieuwsbrief voor iedereen die bij het Kunstenfestival Aardenbrug 2021 is betrokken.

KFAtijden in CORONAtijden
Het bestuur van het Kunstenfestival Aardenburg (KFA) is al weer doende om het KFA 2021 vorm te geven. Wie geeft het kunstgedeelte vorm, wie zorgt er voor de centen en wie gaat wat wanneer van alles regelen. In deze nieuwsbrief lezen jullie daar meer over.
Net als heel Nederland en België (dan wel de hele wereld) is overvallen door de Coronapandemie. Nu we van de eerste schrik lijken te zijn bekomen is het wel duidelijk dat we aan het werk moeten om er voor te zorgen dat KFA 2021 nog mooier wordt dan de festivals van 2017 en 2019.

Evaluatie KFA 2019
In december hebben we tijdens een bijeenkomst in de Schuurkerk van de Doopsgezinde gemeente teruggekeken op het festival van 2019.
We kunnen terugkijken op een geslaagde tweede editie van het KFA. Het wordt een tweejaarlijks terugkerend festival (of mooier een Biënnale). De samenwerking tussen Aardenburg (NL) en Middelburg (B) is zo goed bevallen dat het ook in 2021 het een gezamenlijk grens-ontkennend project wordt. De lijst met punten van alles dat er beter kan wordt ter harte genomen en in 2021 zullen we een kwalitatief hoogwaardig festival neerzetten.

KFA 2021
Het bestuur heeft een aantal keren overlegd en is heel blij jullie te kunnen melden dat de curatoren van het volgende kunstenfestival Sofie van de Velde en Jason Poirier dit Caulier zullen zijn. Samen met projectleider Mathias Swings zullen zij er voor zorgen dat er bijzondere kunst van hoge kwaliteit getoond zal worden en dat alle organisatorisch zaken soepel verlopen.
Sofie en Jason werken vanuit Antwerpen. Ze zijn internationaal opererende galeriehouders die het gewend zijn om exposities in te richten en te organiseren.
Op de website van hun galerie staat:
“PLUS-ONE Gallery is een galerie voor hedendaagse kunst die een mix van Belgische en internationale kunstenaars vertegenwoordigt en tentoonstelt. De naam “+1” staat voor “meer”: we streven naar meer openheid voor samenwerking, meer transparantie, meer Antwerpen, meer avontuur en langetermijndenken. We willen sterke relaties aangaan met kunstenaars, verzamelaars, instituten en andere galeries. Samen willen we afstappen van een conventioneel concurrentiegericht galeriemodel en samenwerkingen creëren met de focus op gedeelde kansen en netwerken”
Wie een indruk wil krijgen van de activiteiten van Sofie en Jason kunnen op de onderstaande sites kijken. Laat de pagina’s vertalen, dat zal makkelijker lezen.
https://www.plus-one.be/about
https://sofievandevelde.be/vision

Sofie kent Aardenburg heel goed omdat haar ouders hier een tweede woning bezitten. Zij heeft met haar ouders heel wat tijd in de streek hebben doorgebracht. Voor Sofie een extra reden om van het festival 2021 iets bijzonders te maken.
Sofie en Jason hebben in Aardenburg en Middelburg en omgeving rondgekeken naar geschikte locaties. In de komende maanden wordt er een keuze gemaakt en overleggen we met de eigenaren van die locaties of men mee wil werken. Gelet op de vorige festivals moet dat geen probleem zijn.

Naast de kunst is het van belang dat we ook alles kunnen organiseren, communiceren en betalen.
Voor het organiseren zijn we afhankelijk van de vrijwilligers. Het bestuur hoopt natuurlijk weer op onze vaste groep vrijwilligers te kunnen rekenen en wie weet zijn er nog anderen die mee willen werken. Onze groep vrijwilligers willen we in augustus (post Corona ?) een uitstap aanbieden, maar daarover in een volgende nieuwsbrief meer.
Voor de communicatie werken we samen met Matthias. Die heeft veel ervaring en contacten zodat meer mensen nieuwgierig gemaakt worden om naar het Kunstenfestival Aardenburg komen.
Voor het betalen zijn we uiteraard afhankelijk van onze subsidiegevers en sponsoren. Het bestuur is hier al mee bezig en wil hier voor de zomer aanvragen indienen om eind van dit jaar duidelijk te hebben of onze mooie plannen ook betaald kunnen worden.

Organisatie KFA
Het kunstenfestival Aardenburg draait op vrijwilligers. Zonder de tomeloze inzet van vrijwilligers geen KFA. Vrijwilligers die op heel veel verschillende manieren hun ervaring en vaardigheden meebrengen om in 2021 voor de derde keer het KFA tot een succes te maken. Vrijwilligers uit de hele streek en dus ook in grens-ontkennende zin! Het bestuur bestaat uit bekende en nieuwe gezichten. Frank Neefs en Peter Hofstede zijn de nieuwe bestuursleden. Samen met de “oude” bestuursleden en alle vrijwilligers uit de streek maken we er een mooi kunstenfestival Aardenburg 2021 van.

De komende tijd zullen we iedereen op de hoogte houden van onze activiteiten middels informatiebrieven.
In deze Corona omstandigheden zijn er natuurlijk andere zaken belangrijker dan ons KFA en is het belangrijk goed voor elkaar te zorgen en te hopen dat we allemaal goed uit deze epidemie komen.

Hartelijke groet,
Het bestuur van KFA, Carlien de Backere, Krysia Jongsma, Willem de Stigter, Theo Calus, Frank Neefs en Peter Hofstede.

Jaarverslag 2019

Het verslag van het tweede Biënnale Kunstenfestival Aardenburg, dat in de zomer van 2019 plaats vond, kan je hier lezen. Het is een samenvatting van een uitgebreid verslag dat als eindverantwoording aan de subsidiërende fondsen is verzonden.

Nieuwjaarswens

Beste mensen,

Met veel plezier kijken wij terug op een mooi jaar waarin voor de tweede keer het Aardenburgse Kunstenfestival plaats vond. Dankzij de inzet van heel veel enthousiaste vrijwilligers, de royale medewerking van locatiehouders en de gemeente Sluis, de financiële ondersteuning van belangrijke cultuurfondsen, gemeente, provincie en bedrijven is het een geslaagd festival geworden. Dank aan allen daarvoor!

De eerste stappen op weg naar de derde editie van het kunstenfestival zijn al weer gezet. Het plan is om in de zomer van 2021 weer een mooi kunstenfestival te vieren met fantastische kunst en een aantrekkelijk randprogramma. Bij de opzet zullen de ervaringen van de twee voorgaande edities worden meegenomen. Ons doel is en blijft om met onderscheidende kunst veel mensen naar Aardenburg te trekken en door dit samen te organiseren de onderlinge banden en daarmee de leefbaarheid in Aardenburg te versterken.

We hopen ook voor het volgende kunstenfestival weer op de inzet van jullie te mogen rekenen. De vele positieve reacties na de afgelopen zomer geven ons het vertrouwen dat dat gaat lukken. We hebben het bestuur inmiddels kunnen versterken en zijn bezig een duidelijke organisatiestructuur op te zetten.

Komend voorjaar denken wij de plannen voor 2021 bekend te kunnen maken. We zullen u daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Wij wensen wij u een gelukkig en gezond 2020 met een Kunstenfestival Aardenburg-perspectief voor 2021!

Namens de Stichting Aardenburg Kunstenfestival
Carlien de Backere, Krysia Jongsma, Theo Calus, Frank Neefs, Peter Hofstede en Willem de Stigter

Op wandel met een gids

Impressie van een van de laatste rondleidingen met gids – in dit geval Winnie van Heelsbergen en Ad van Rijswijk – langs enkele locaties (Huis Hoogerwerf/Het Gele Huis, Weide einde Sint-Baafsstraat, Sint Baafskerk en Loods en tuin Wijffels) van de tweede editie Biënnale Kunstenfestival Aardenburg.

Foto’s Henriette van Overbeek

Impressie optreden Kwartet Marjolijn Polfliet

Kwartet Marjolijn Polfliet bracht op zaterdag 10 augustus 2019 een gesmaakt optreden in een overvolle schuur van de familie Wijffels. Het was de laatste activiteit van het randprogramma van de tweede editie van de Biënnale Kunstenfestival Aardenburg dat door velen hoog wordt gewaardeerd.

Foto’s Carlo Ultee

Gastheer Eugene Wijffels verwelkomde iedereen. De band speelde de pannen van het dak (toch bijna). En zangeres Marjolijn Polfliet en gastvrouw Rita Wijffels werden in de bloemetjes gezet.

Video Willem de Stigter

Ground Residentie houdt stand!

De storm van afgelopen vrijdag 9 augustus 2019 heeft de krachtmeting met de Ground Residentie van kunstenaar Leendert Van Accoleyen verloren. De tent op grote hoogte doorstond op elk moment de felle winden. Van Accoleyen is gekend om zijn stevige constructies en was op elk ogenblik zeker van zijn stuk. De kunstenaar is nog tot aan het eind van de tweede editie van de Biënnale Kunstenfestival Aardenburg op post.

 

Video Willem de Stigter

Jorik Dzobova en het Kunstenfestival van Aardenburg

Nel Derweduwen, freelancer en gepassioneerd kunstliefhebber, bracht een bezoek aan de tweede editie van de Biënnale Kunstenfestival Aardenburg. Dit is haar verslag.

Het troebel begrip dat vrijheid heet.

Het thema van het Kunstenfestival van Aardenburg dit jaar is ‘Vrijheid vandaag’, naar aanleiding van de 75e verjaardag van de bevrijding na de Tweede Wereldoorlog. Voor dit festival heeft schrijver, kunstcriticus, leraar en curator Hans Theys sculpturen van Bernd Lohaus opgesteld waarrond werk van voornamelijk jonge wolven wordt getoond, verspreid over locaties in Aardenburg en Middelburg (BE).

Petrus en Pauluskerk, Middelburg
In de zijbeuken van deze kerk, ligt links herkenbaar werk van Bernd Lohaus (°1940) getiteld ‘tam tam tam_Bum’ (2007), waarbij een viertal hardhouten balken als omver gevallen dominostenen tegen een vijfde haaks liggende dikkere balk aanligt. De andere zijbeuk staat bezaaid met monochrome sculpturen in snoepjeskleuren, van vorm een beetje zoals we als kind maakten op het strand, door nat zand door onze half samengeknepen vuist te laten lopen tot grillige torens. Dit geheel kreeg de naam ‘Worlds Within Worlds’ (2016-2019) en is van de hand van Tamara Van San (°1982) met minieme verschillen tussen de aparte beelden, maar samen vormen zij een vrolijk struikenbos.

‘Worlds Within Worlds’ (2016-2019) –  Tamara Van San (°1982)
Foto Nel Derweduwen

Convent Santa Clara, Middelburg
Verspreid over het grasveld van dit klooster staan 26 felgekleurde sculpturen, die samen hetAzart-alfabet vormen van Guy Rombouts (°1949) met Azart als samentrekking van Art en a (tot) z. Elke letter wordt voorgesteld door een kleur of een particulier lijnstuk, waarvan de naam begint met de letter in kwestie (bijvoorbeeld een elleboogvorm die voor de letter e staat) en samen vormen zij luchtige, bijna manshoge metalen draadsculpturen waar kinderen tussendoor willen lopen. Achteraan staat een op zijn kant liggend wortelstelsel van wel twee meter doormeter; werk van wijlen priester, dichter en beeldhouwer Omer Gielliet (°1925). Men fluistert dat dit werk van de jaren 60 voortkomt uit een identiteitscrisis rond geloof en leven.

Omer Gielliet (°1925)
Foto Nel Derweduwen

Markt Aardenburg
Ik parkeer me op de markt van Aardenburg en zie al snel het kraam ‘Eigen klei’ (2019) van Kasper De Vos (°1988) waarmee hij reeds in april jl. in de media kwam toen hij dit ludieke kraam openhield vóór de Knokse galerie van Ronny Van De Velde. Deze kunsthandelaar, die trouwens het kraam gekocht heeft, en zijn vrouw Jenny hebben een tweede thuis in Aardenburg en staan mee aan de wieg van dit kunstenfestival. Net achter de markt vind je een ander groot werk van De Vos ‘Bovenste Extremiteit’ (2018) dat beschutting vond in een vervallen schuur: De negen meter lange sculptuur is een uitvergrote arm die bestaat uit houten botten, zenuwen en aders gemaakt van tuinslangen en witte vingertoppen in piepschuim: een tikkeltje luguber bij de eerste inkijk, speels (het gevaarte kan horizontaal geschommeld worden) en schitterend werk!

‘Bovenste Extremiteit’ (2018) – Kasper De Vos (°1988)
Foto Nel Derweduwen

Sint-Baafskerk
In deze prachtige, gotische, witte ruimte met houten gebinte, ligt centraal ‘Eupen’ van de Duits-Belgische in 2010 overleden kunstenaar Bernd Lohaus (°1940). Het kolossale rechthoekige kunstwerk is 16 op 5,5 meter groot en gemaakt van houten balken, halverwege de lange kanten doorgesneden door nog es twee balken. Ik heb deze lieve, stille man nog mogen ontmoeten en waarschijnlijk maakt dat me bevooroordeeld, maar ik vind dit stoere machowerk ook heel kwetsbaar en fragiel, misschien mede door de dwarsbalken die doorgebogen zijn naar het midden toe.

‘Eupen’ – Bernd Lohaus (°1940)
Foto Nel Derweduwen

Rondom staan nog talrijke sculpturen opgesteld en opgehangen. De veelkleurige kroonluchter ‘Der Zuberzögling’ van kunstenares, zangeres en actrice Annea Lyvv Dreisz (°1977) hangt achteraan en bestaat uit hoepels, bezemstelen en pruiken en komt in deze setting mooi tot zijn recht. Vóór Lohaus’ werk hangt de schommel ‘Tussen x en y’ van Guy Rombouts, een tak als zitting, hangend aan dikke felblauwe koorden die doorlopen tot in de nok van de kerk. Er hangt geen bordje ‘niet aanraken’ en ik moet even de neiging tot schommelen onderdrukken. Was het niet Jezus die zei “Als gij wordt zoals de kinderen, zult gij het rijk Gods binnentreden”? 

‘Der Zuberzögling’ – Annea Lyvv Dreisz (°1977)
Foto Nel Derweduwen

‘Tussen x en y’ – Guy Rombouts (links) en ‘Een goede vriend’ – Leendert Van Accoleyen (°1991) (achter)
Nel Derweduwen

Eén van mijn favoriete staande installaties is ‘Een goede vriend’, bestaande uit een metalen verticale constructie, hout en fluo-oranje polyester spanriemen van Leendert Van Accoleyen (°1991). Hij heeft een handje weg om in de hoogte te werken. Dat ziet men vooral in een ander werk dat aan het einde van de Sint-Bavostraat in een wei staat en is een “work in progress”. Van ver zie je een uitgerafelde donkere tent op een gigantische driepikkel, ik schat zo hoog als elektriciteitspalen. Op de begane grond heeft Leendert zijn kamp opgezet met Kasper De Vos en ander jong geweld van de roedel van Hans Theys. Ik word gastvrij ontvangen met een restje lauwe koffie in een plastieken mok. Daar vertelt Leendert me dat de enige opzet van zijn nabije metershoge constructie was om de tent in de lucht te krijgen. Leve de invallen en uitvallen van deze sympathieke branieschoppers met een helder onderscheidingsvermogen en een frisse intuïtie.

Leendert Van Accoleyen (°1991)
Foto Nel Derweduwen

Ik verlaat deze schatjes richting centrum. Gezien het beginnende warmteonweer lijkt het ABC (Art, Books, Coffee) van Casa Portiera een aantrekkelijke, volgende halte.

 Casa Portiera
Jorik Dzobava werd geboren in 1994 in Rusland en kwam op 6-jarige leeftijd naar België. Hij volgde Vrije Kunsten aan de Artesis Hogeschool Antwerpen (2015-2019) en in deze gezellige zaak exposeert hij drie olieverfschilderijen: Het opvallendste werk is Victor Hugo op zijn sterfbed, prachtig geschilderd in gedempte blauw-groene kleuren maar enigszins schokkend, ik vermoed door het contrast tussen de harmonieuze neoklassieke stijl en het sterven ‘in your face’. Victor Hugo was een Franse schrijver uit de 19e eeuw die werkte rond armoede en wat dit deed met de vrijheid van de mens (‘Les Miserables’). Zijn tweede werk is een portret van Spinoza, ook in die warme, aardse tinten maar de blik van Spinoza lijkt je toe te spreken: “Ik mag dan al dood zijn, helemaal weg ben ik nooit, jullie kunnen niet meer zonder mijn gedachtegoed. Vrijheid en beperkingen horen nu voor eeuwig bij mekaar.” waarmee hij in de Verlichting de eerste aanzet gaf tot verdraagzaamheid. Spinoza (°1632) was een Joodse filosoof in een tijd dat Nederland elke vijand van de Rooms-katholieke kerk omarmde. Het derde werk ‘Helaasheid der dingen’ (Hoe is’t Dimitri?) is een stilleven met een hondje dat zit te wachten op wat etensresten maar er komt niets. We leven in een tijd van uber­kapitalisme; wie niet voor zichzelf kan zorgen is afhankelijk en kan niet vrij zijn. Nederland en België hebben hun vrijheid duur bevochten en tevens de weg geplaveid om innerlijke vrijheid te verkrijgen op voorwaarde dat aan de basisbehoeften (onderste laag van de piramide van Maslow) voldaan is en dan kunnen we gaan denken aan de hogere lagen met eigenwaarde en creativiteit en bovenaan acceptatie van de werkelijkheid: Nietzsche proclameerde dat wie kan leven met zijn beperkingen vrij is, dat als je kan leven met je sterfelijkheid je vrij bent. En zo palaber ik met de uitbater, reclamemaker op rust en dichter, onder de bedenkelijke blik van Spinoza. Aardenburg mag trots zijn, een kunstenfestival van dit kaliber te huisvesten. Over twee jaar hoop ik er terug bij te zijn.

Victor Hugo op zijn sterfbed – Jorik Dzobava
Foto Nel Derweduwen

Spinoza – Jorik Dzobava
Foto Nel Derweduwen

Nel Derweduwen