Organisatie

Stichting Aardenburg Kunstenfestival
Sint Sebastiaanstraat 4
4527 HC Aardenburg
KvK-nummer: 67888585
Fiscaal nummer/RSIN: 857214445
Bankrekening: NL90RABO0316686557 – RABONL2U

De Stichting Aardenburg Kunstenfestival is erkend als Culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek.

Doelstellingen
De stichting heeft als doel het organiseren van tentoonstellingen beeldende kunst en andere artistieke en culturele uitingen die bijdragen aan: het culturele klimaat van, de leefbaarheid van, en de belangstelling voor Aardenburg, de gemeente Sluis en de provincie Zeeland. En dit door burgerparticipatie, (grensoverschrijdende) samenwerkingen en professionele ondersteuning.

Bestuurders
Willem de Stigter (voorzitter) en Carlien de Backere (coördinator).

Beloningsbeleid
De bestuurders en de leden van het Comité van Aanbeveling hebben slechts recht op vergoedingen voor onkosten die ze redelijkerwijze hebben door hun functie bij de instelling. Ze ontvangen geen vacatiegelden, dit is de vergoeding die een bestuurder krijgt voor het vervullen van de functie, zoals het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen. Externe medewerkers en adviseurs ontvangen een verloning op basis van een welomschreven overeenkomst.

Beleidsplan
Beleidsplan 2019-2023 (pdf)
Beleidsplan 2023-2026 (pdf)

Verslagen
Activiteitenverslag 2017-2021 (pdf)
Verslag KFA2017 (pdf)
Verslag KFA2019(pdf)
Activiteitenverslag 2022 (pdf)
Verslag KFA22 (pdf)

Jaarrekeningen
Balans en winst en verliesrekening 2022

ANBI-formulier
Aangifte 29 december 2023

Vrijwilligers
De organisatie kan rekenen op 150 vrijwilligers.