Organisatie

Stichting Aardenburg Kunstenfestival
Sint Sebastiaanstraat 4
4527 HC Aardenburg
KvK-nummer: 67888585
Fiscaal nummer/RSIN: 857214445
Bankrekening: NL90RABO0316686557 – RABONL2U

De Stichting Aardenburg Kunstenfestival is erkend als Culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Meer info…

Doelstellingen
De stichting heeft als doel het organiseren van tentoonstellingen beeldende kunst en andere artistieke en culturele uitingen die bijdragen aan: het culturele klimaat van, de leefbaarheid van, en de belangstelling voor Aardenburg, de gemeente Sluis en de provincie Zeeland. En dit door burgerparticipatie, (grensoverschrijdende) samenwerkingen en professionele ondersteuning.

Bestuur
Willem de Stigter (voorzitter), Carlien de Backere (secretaris/coördinator), Theo Calus (penningmeester), Krysia Jongsma, Frank Neefs, Peter Hofstede en Theo De Bruyckere  (leden), vormen het bestuur van de Stichting Aardenburg Kunstenfestival.

Beloningsbeleid
De bestuurders en de leden van het Comité van Aanbeveling hebben slechts recht op vergoedingen voor onkosten die ze redelijkerwijze hebben door hun functie bij de instelling. Ze ontvangen geen vacatiegelden, dit is de vergoeding die een bestuurder krijgt voor het vervullen van de functie, zoals het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen.

Beleidsplan
Beleidsplan 2019

Jaarverslag
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2019

Comité van Aanbeveling
Het Kunstenfestival Aardenburg mag rekenen op een aantal sleutelfiguren in onze samenleving die het cultureel evenement een warm hart toedragen. Dit zijn:
• Carina Van Cauter, Gouverneur provincie Oost-Vlaanderen (BE)
• Marga Vermue, Burgemeester van gemeente Sluis (NL)
• Rietje van Dam, Em. hoogleraar Duurzame Ontwikkeling en Onderwijsinnovatie Univ. Leiden (NL)
• Carl Decaluwé, Gouverneur provincie West-Vlaanderen (BE)
• Filip D’havé, Diplomatiek Vertegenwoordiger van Vlaanderen in Nederland (BE)
• Han Polman, Commissaris van de Koning in provincie Zeeland (NL)
• Jaap Hennekeij, Voormalig Gedeputeerde provincie Zeeland (NL)
• Jacques Suurmond, Voormalig Burgemeester van gemeente Sluis (NL)
• Jan Lagasse, Honorair consul-generaal voor provincies West- en Oost-Vlaanderen (NL)

Adviseurs
Een aantal mensen gepokt en gemazeld in hun beroep staan het bestuur bij met gedegen advies. Het zijn onder andere Esther Westerweele (LEF marketing & events) en Bonny Groosman (Gemeente Sluis).

Werkgroepen
De werkgroepen Logistiek, Communicatie, Promotie, Vrijwilligers, Sponsoring, Horeca, Onderwijs, Gidsen, Fotografie en Documentatie ondersteunen de organisatie.

Vrijwilligers
De organisatie kan rekenen op meer dan 100 vrijwilligers, vooral uit Aardenburg.