Organisatie

Bestuur Stichting Aardenburg Kunstenfestival
Willem de Stigter (voorzitter), Carlien de Backere (secretaris/coördinator), Theo Calus (penningmeester), Krysia Jongsma en Oscar van Beest (leden), vormen het bestuur van de Stichting Aardenburg Kunstenfestival. Zij zetten in overleg met de curator en de productionele leiding van het festival de grote lijnen uit.

Verslag Kunstenfestival Aardenburg 2017

Comité van Aanbeveling
Het Kunstenfestival Aardenburg mag rekenen op een aantal sleutelfiguren in onze samenleving die het cultureel evenement een warm hart toedragen. Dit zijn:
• De heer Carl Decaluwé, gouverneur provincie West-Vlaanderen
• De heer Ben de Reu, gedeputeerde cultuur provinciale staten Zeeland
• De heer Jaap Hennekeij, oud-gedeputeerde provinciale staten Zeeland
• De heer Jacques Suurmond, oud-gedeputeerde provinciale staten Zeeland en voormalig burgemeester gemeente Sluis
• De heer Eugene Wijffels, oud-lid provinciale staten Zeeland
• Mevrouw Veerle Braeckman, regiocoördinator Marnixring Nrd-Vlaanderen
• Mevrouw Rietje van Dam-Mieras, emeritus hoogleraar duurzame ontwikkeling en onderwijsvernieuwing
• Mevrouw Astrid van Kleef, jurist
• De heer Frank Neefs, lid college van bestuur ad-interim Stichting Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen

Adviseurs
Een aantal mensen gepokt en gemazeld in hun beroep staan het bestuur bij met gedegen advies. Het zijn Liesbeth van Bruinessen (fondsen en financiën), Rien Puyenbroek (pers en communicatie) en Nancy Vinke (fondsen en PR).

Productie
Lokaal is Estelle Slegers Helsen de productionele link tussen het artistieke team en Stichting Aardenburg Kunstenfestival.

Basisgroep
De basisgroep van het Kunstenfestival Aardenburg bestaat uit mensen met een hart voor Aardenburg die zich binnen hun specifieke kennis en kunde inzetten voor het kunstenfestival en de vrijwilligers aansturen.

Werkgroepen
De werkgroepen Logistiek, Communicatie, Promotie, Vrijwilligers, Sponsoring, Horeca, Onderwijs, Gidsen, Fotografie en Documentatie ondersteunen de organisatie.

Vrijwilligers
De organisatie kan rekenen op meer dan 100 vrijwilligers, vooral uit Aardenburg.